Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obsah9729 SGWaAP
0.542Rozsah3756 SGWaAP
0.550Odporúčaný1604 SGWaAP
0.564Obsahový1512 SGWaAP
0.564Charakteristika2838 SGWaAP
0.565Názov22988 SGWaAP
0.582Popis15547 SGWaAP
0.586Poznámka2711 SGWaAP
0.593Zhrnutie1262 SGWaAP
0.597Aplikácia5365 SGWaAP
0.600Zloženie2242 SGWaAP
0.601Úvodný5742 SGWaAP
0.602Balenie4407 SGWaAP
0.609Úvod2616 SGWaAP
0.612Prvok2544 SGWaAP
0.613Príprava6303 SGWaAP
0.615Úloha6354 SGWaAP
0.617Zložka926 SGWaAP
0.619Objem2494 SGWaAP
0.623Profil12478 SGWaAP
0.626Kľúčový5564 SGWaAP
0.628Dôležitý2376 SGWaAP
0.629Parameter3114 SGWaAP
0.630Literatúra3610 SGWaAP
0.633Produkt11324 SGWaAP