Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obranca_mier2873 SGWaAP
0.269Budovateľský1712 SGWaAP
0.292Okružný5203 SGWaAP
0.314Kukučínova7939 SGWaAP
0.318Ulica21134 SGWaAP
0.323Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.363tehelná1608 SGWaAP
0.367Nábrežný3801 SGWaAP
0.371Dukliansky1589 SGWaAP
0.376Nábrežie3885 SGWaAP
0.378Jilemnický6941 SGWaAP
0.378Staničný2548 SGWaAP
0.391Partizánsky6337 SGWaAP
0.394Garbiarsky960 SGWaAP
0.394mlynská4633 SGWaAP
0.402Gorký7308 SGWaAP
0.402Sídlisko6588 SGWaAP
0.403dukliansky_hrdina604 SGWaAP