Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oblastný3800 SGWaAP
0.407oblastná20736 SGWaAP
0.483oblastný11957 SGWaAP
0.499Regionálny7835 SGWaAP
0.507oblastné9244 SGWaAP
0.564osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.576krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.588zväz250833 SGWaAP
0.595poľovnícky_zväz3719 SGWaAP
0.600Mestský90429 SGWaAP
0.602Telovýchovný_jednota1113 SGWaAP
0.602regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.603Miestny12043 SGWaAP
0.608zväz_protifašistický5877 SGWaAP
0.617Stredoslovenský9043 SGWaAP
0.618oblastný_futbalový5462 SGWaAP
0.623KST13787 SGWaAP
0.630obvodná_poľovnícka639 SGWaAP
0.630Krajský51128 SGWaAP
0.633RR_KST475 SGWaAP
0.633Klub90483 SGWaAP
0.634telovýchovná_jednota5130 SGWaAP
0.634Obvodný8972 SGWaAP
0.636TJ_Lokomotíva1548 SGWaAP