Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Oblasť4187 SGWaAP
0.574Charakteristika2838 SGWaAP
0.637Špecifický1103 SGWaAP
0.649Úroveň3486 SGWaAP
0.654Kategória11641 SGWaAP
0.662Poloha4094 SGWaAP
0.666Úloha6354 SGWaAP
0.668Aktivita8904 SGWaAP
0.671Zhrnutie1262 SGWaAP
0.672oblasť2667085 SGWaAP
0.672Časť10925 SGWaAP
0.673Krajina10838 SGWaAP
0.676Štruktúra1679 SGWaAP
0.688Cieľový1811 SGWaAP
0.688Rozdelenie1890 SGWaAP
0.690Program49711 SGWaAP
0.690Záver9008 SGWaAP
0.692Údaj9605 SGWaAP
0.692Stupeň2503 SGWaAP
0.692Hospodárstvo905 SGWaAP
0.693Prostredie1885 SGWaAP
0.696Prvok2544 SGWaAP