Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.153obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.459MsZ50628 SGWaAP
0.486Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.493mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.512miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.513ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.529Uznesenie6035 SGWaAP
0.534Obecný17062 SGWaAP
0.557MsR3196 SGWaAP
0.565Starosta3992 SGWaAP
0.575návrhová_komisia3787 SGWaAP
0.579obecný_úrad90886 SGWaAP
0.583hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.593VV_ObFZ1946 SGWaAP
0.596zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.605Obec23606 SGWaAP
0.607výročná_členská5038 SGWaAP
0.609hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.610ustanovujúce2537 SGWaAP
0.615overovateľ_zápisnica2459 SGWaAP