Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obec23606 SGWaAP
0.330obec2027148 SGWaAP
0.511Mikroregión2091 SGWaAP
0.520Starosta3992 SGWaAP
0.529Obecný17062 SGWaAP
0.542obecný_úrad90886 SGWaAP
0.558mikroregión14457 SGWaAP
0.581Mesto111247 SGWaAP
0.600obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.602Dedina6858 SGWaAP
0.605Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.613Rybník3287 SGWaAP
0.615chorvátsky_Grob2604 SGWaAP
0.616Miestny12043 SGWaAP