Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Obeť1700 SGWaAP
0.566Obeta471 SGWaAP
0.574Smrť13706 SGWaAP
0.624obeť410647 SGWaAP
0.636Vrah807 SGWaAP
0.648Hriech1085 SGWaAP
0.656obeta69901 SGWaAP
0.662Zranený410 SGWaAP
0.663Krv5320 SGWaAP
0.666Svedok1731 SGWaAP
0.673Holokaust1157 SGWaAP
0.676mŕtvy111686 SGWaAP
0.688Hrôza646 SGWaAP
0.692Túžba1269 SGWaAP
0.697Vojna5833 SGWaAP
0.698Svedomie1474 SGWaAP
0.700hriešnica2753 SGWaAP
0.706Väzeň601 SGWaAP
0.707Tragédia2081 SGWaAP
0.707Matka35659 SGWaAP
0.708Láska3257 SGWaAP
0.708Kňaz4287 SGWaAP
0.708samovrah8003 SGWaAP
0.709Plač759 SGWaAP
0.710Utečenec893 SGWaAP