Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Občan7533 SGWaAP
0.596Občiansky13104 SGWaAP
0.603občan1141603 SGWaAP
0.614Samospráva2719 SGWaAP
0.651Aktivista406 SGWaAP
0.674Mimovládny427 SGWaAP
0.682Volič1058 SGWaAP
0.688Demokracia2100 SGWaAP
0.694Obyvateľ473 SGWaAP
0.709Politický6217 SGWaAP
0.715Štát12269 SGWaAP
0.718Petičný431 SGWaAP
0.720Sociálny2924 SGWaAP
0.721Cudzinec1005 SGWaAP
0.724občianka9831 SGWaAP
0.725Dôchodca1128 SGWaAP
0.726Verejnosť3363 SGWaAP
0.726Inštitúcia857 SGWaAP
0.729Novinár1020 SGWaAP