Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000OV_KSS1337 SGWaAP
0.296KV_KSS642 SGWaAP
0.383ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.425MNV8461 SGWaAP
0.456KSČ23660 SGWaAP
0.456KSS34967 SGWaAP
0.477ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.490SZM5592 SGWaAP
0.530Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.561Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.561povereník3853 SGWaAP
0.583povereníctvo4595 SGWaAP
0.587Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.604zväzák1606 SGWaAP
0.605tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.616byro1335 SGWaAP
0.616politbyro3043 SGWaAP
0.620ROH5553 SGWaAP
0.621Povereníctvo2067 SGWaAP