Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000OMV10808 SGWaAP
0.474Shell14097 SGWaAP
0.511Slovnaft40718 SGWaAP
0.562čerpacia_stanica39857 SGWaAP
0.602čerpačka1988 SGWaAP
0.604plynárenská7790 SGWaAP
0.647Mol14928 SGWaAP
0.654rafinéria_Slovnaft1371 SGWaAP
0.655rafinérska1920 SGWaAP
0.662benzínové_čerpadlo2361 SGWaAP
0.663Tesco56778 SGWaAP