Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000OC_Optimum625 SGWaAP
0.304OC_optimum542 SGWaAP
0.436OC_Galéria1045 SGWaAP
0.539Aupark49094 SGWaAP
0.562Alejový1155 SGWaAP
0.563OC26056 SGWaAP
0.599Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.611Moldavský2098 SGWaAP
0.621Košice1091186 SGWaAP
0.628alejová1124 SGWaAP
0.629staničné_námestie668 SGWaAP