Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Novomeský10963 SGWaAP
0.285Laco_Novomeský2756 SGWaAP
0.365Ladislav_Novomeský2783 SGWaAP
0.369Vajanský19332 SGWaAP
0.370Clementis7012 SGWaAP
0.376Rázus4504 SGWaAP
0.435Jilemnický6941 SGWaAP
0.443Škultéty16547 SGWaAP
0.454Hollý31067 SGWaAP
0.480Hodžova2961 SGWaAP
0.490Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.495Dilong2433 SGWaAP
0.506Francisci6950 SGWaAP
0.507Krčméry8555 SGWaAP
0.517Vladimír_Clementis2193 SGWaAP