Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Novohradský3675 SGWaAP
0.215novohradská4205 SGWaAP
0.361Gemerský5756 SGWaAP
0.450Zemplínsky6477 SGWaAP
0.460gemerská5797 SGWaAP
0.463Abovský875 SGWaAP
0.468novohradské758 SGWaAP
0.472Fiľakovo21901 SGWaAP
0.496Pohronský1870 SGWaAP
0.512hontianska2409 SGWaAP
0.514Hornohornonitriansky3531 SGWaAP
0.520Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.520Novohrad10349 SGWaAP
0.527Lučenec114897 SGWaAP
0.528rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.532Hontiansky3288 SGWaAP
0.534Gemer27968 SGWaAP
0.535zemplínska5806 SGWaAP
0.537Rimavský3450 SGWaAP
0.540Malokarpatský5863 SGWaAP