Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Novohrad10349 SGWaAP
0.238Gemer27968 SGWaAP
0.325Hont6820 SGWaAP
0.364novohradský1726 SGWaAP
0.385Malohont3821 SGWaAP
0.402Zemplín26664 SGWaAP
0.432Spiš60889 SGWaAP
0.452Turiec50969 SGWaAP
0.454hontianska2409 SGWaAP
0.454hontiansky1138 SGWaAP
0.459Tekov7585 SGWaAP
0.461Rimavský_sobota32558 SGWaAP
0.463gemerský4683 SGWaAP
0.471rimavská_sobota47804 SGWaAP
0.483Fiľakovo21901 SGWaAP
0.486Pukanec2906 SGWaAP
0.496Hontiansky3288 SGWaAP
0.497rimavská2674 SGWaAP
0.500Krupina34205 SGWaAP
0.506Rimavský3450 SGWaAP
0.506novohradská4205 SGWaAP
0.508Liptov88480 SGWaAP