Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nový_Zéland9947 SGWaAP
0.334Austrália121328 SGWaAP
0.382Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.399Juhoafrický_republika6332 SGWaAP
0.438Zéland30227 SGWaAP
0.461Jamajka10004 SGWaAP
0.465Fidži2914 SGWaAP
0.469Kostarika9099 SGWaAP
0.479Namíbia3813 SGWaAP
0.492Kanada153866 SGWaAP
0.494Peru21613 SGWaAP
0.500Ekvádor10989 SGWaAP
0.501Brazília94977 SGWaAP
0.503Škótsko32604 SGWaAP
0.506Queensland3019 SGWaAP
0.507Malajzia19454 SGWaAP
0.509Južný_Amerika27289 SGWaAP
0.509Indonézia27622 SGWaAP
0.515Mexiko78990 SGWaAP
0.516Barbados2566 SGWaAP
0.522Filipíny20239 SGWaAP
0.527Tobago1973 SGWaAP
0.530Kolumbia22960 SGWaAP
0.530Havajský_ostrov1802 SGWaAP