Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nitriansky_kniežatstvo889 SGWaAP
0.140nitrianske_kniežatstvo1125 SGWaAP
0.240veľkomoravská_ríša1802 SGWaAP
0.242Veľkomoravský_ríša1877 SGWaAP
0.359veľkomoravské2959 SGWaAP
0.378franská_ríša1389 SGWaAP
0.409uhorské_kráľovstvo3926 SGWaAP
0.416veľkomoravský3483 SGWaAP
0.428Franský_ríša989 SGWaAP
0.455byzantská_ríša2625 SGWaAP
0.467kyjevská_Rus780 SGWaAP
0.469Arpádovci1890 SGWaAP
0.474avarská912 SGWaAP
0.479franské659 SGWaAP
0.483kniežatstvo9977 SGWaAP
0.490Přemyslovci929 SGWaAP