Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nitriansky_biskupstvo597 SGWaAP
0.175nitrianske_biskupstvo1698 SGWaAP
0.474nitrianska_diecéza2449 SGWaAP
0.478Nitriansky_diecéza1366 SGWaAP
0.486arcibiskupstvo4654 SGWaAP
0.502ostrihomské_arcibiskupstvo623 SGWaAP
0.516biskupstvo11888 SGWaAP
0.524prepoštstvo686 SGWaAP
0.568Ostrihomský1751 SGWaAP
0.570benediktínske_opátstvo1043 SGWaAP
0.581gréckokatolícke_biskupstvo829 SGWaAP
0.584rímskokatolícka_farnosť1770 SGWaAP
0.588ostrihomská_kapitula656 SGWaAP
0.594arcibiskupský5204 SGWaAP
0.597jágerský_biskup727 SGWaAP
0.599ostrihomský1665 SGWaAP
0.600bratislavská_arcidiecéza3885 SGWaAP
0.601banskobystrická_diecéza2997 SGWaAP
0.602trnavská_arcidiecéza6526 SGWaAP
0.602archidiakonát596 SGWaAP