Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nikózia5274 SGWaAP
0.431Tirana4437 SGWaAP
0.438Bukurešť16067 SGWaAP
0.465Ľubľana7922 SGWaAP
0.480Belehrad40443 SGWaAP
0.484Solún6418 SGWaAP
0.490cyperský6429 SGWaAP
0.502Istanbul28832 SGWaAP
0.504Atény52202 SGWaAP
0.507Lisabon19129 SGWaAP
0.516Záhreb22707 SGWaAP
0.520Valletta1922 SGWaAP