Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nigel5794 SGWaAP
0.383Ian21505 SGWaAP
0.411Gary17893 SGWaAP
0.416Malcolm8234 SGWaAP
0.432Andrew26942 SGWaAP
0.434Stephen20788 SGWaAP
0.442Anthony19984 SGWaAP
0.445Lionel3763 SGWaAP
0.455Chris48278 SGWaAP
0.461Neil9345 SGWaAP
0.463Nelson8448 SGWaAP
0.466Alastair829 SGWaAP
0.466Steve32808 SGWaAP
0.467Eric22868 SGWaAP
0.467Stuart6924 SGWaAP
0.467Roger22014 SGWaAP
0.475Guy11989 SGWaAP
0.475Dennis11535 SGWaAP
0.476Steven13812 SGWaAP