Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nižná_Slaná3948 SGWaAP
0.194Gemerský_Poloma2962 SGWaAP
0.249gemerská_Poloma1394 SGWaAP
0.277Vyšný_Slaná1319 SGWaAP
0.297Rožňavský_Bystrý1142 SGWaAP
0.301Dobšiná19905 SGWaAP
0.304vyšná_Slaná1290 SGWaAP
0.313rožňavské_Bystrý584 SGWaAP
0.320Rudňany6054 SGWaAP