Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nezávislosť650 SGWaAP
0.604nezávislosť103611 SGWaAP
0.688Sloboda46151 SGWaAP
0.695Vlasť938 SGWaAP
0.710Zjednotený1413 SGWaAP
0.711Politický6217 SGWaAP
0.722Revolúcia1512 SGWaAP
0.732Nezávislý3603 SGWaAP
0.739Demokracia2100 SGWaAP
0.751Mimovládny427 SGWaAP
0.752Odvaha735 SGWaAP
0.760Socialistický2718 SGWaAP
0.761Spravodlivosť596 SGWaAP
0.762Vlastenecký880 SGWaAP
0.766Integrita447 SGWaAP
0.767Republika19695 SGWaAP
0.767Opozičný1258 SGWaAP
0.770Ľavicový596 SGWaAP
0.771prodemokratická632 SGWaAP
0.773Radikálny790 SGWaAP
0.774donecká_ľudová692 SGWaAP
0.776Solidarita10642 SGWaAP
0.777liberálnodemokratická843 SGWaAP
0.778Občan7533 SGWaAP
0.779demokratickosť1178 SGWaAP