Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nezávislý3603 SGWaAP
0.616Zjednotený1413 SGWaAP
0.667Solidarita10642 SGWaAP
0.670Politický6217 SGWaAP
0.673Občiansky_konzervatívna1589 SGWaAP
0.681Socialistický2718 SGWaAP
0.683Demokratický5791 SGWaAP
0.689nezávislý148668 SGWaAP
0.691Organizácia3666 SGWaAP
0.692Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.692Komunistický6267 SGWaAP
0.693Kresťanský3835 SGWaAP
0.696nezávislá83934 SGWaAP
0.698Koalícia760 SGWaAP
0.700Združenie62018 SGWaAP
0.711Kresťanskodemokratický1113 SGWaAP
0.721Koordinačný1645 SGWaAP
0.728Inštitúcia857 SGWaAP
0.729kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.729kresťanskodemokratické_hnutie3723 SGWaAP
0.730Zmena_zdola862 SGWaAP
0.731Ľavicový596 SGWaAP
0.732Nezávislosť650 SGWaAP
0.735Kresťanskodemokratický_hnutie2919 SGWaAP