Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Newyorský1635 SGWaAP
0.374Londýnsky3845 SGWaAP
0.455Chicagsky1051 SGWaAP
0.473newyorská13187 SGWaAP
0.518New_York223103 SGWaAP
0.519Bostonský1051 SGWaAP
0.529chicagska1127 SGWaAP
0.531newyorský15031 SGWaAP
0.538Tokijský583 SGWaAP
0.542Kolumbijský1000 SGWaAP
0.546bostonská2050 SGWaAP
0.546tokijská1815 SGWaAP
0.564Berlínsky2210 SGWaAP
0.568londýnska27630 SGWaAP
0.570washingtonská2606 SGWaAP
0.573sanfranciská484 SGWaAP
0.587štokholmská1444 SGWaAP