Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Newcastle8439 SGWaAP
0.180Liverpool42830 SGWaAP
0.250Manchester23138 SGWaAP
0.269Leeds5456 SGWaAP
0.328Chelsea46411 SGWaAP