Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Neurologický645 SGWaAP
0.259neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.337interná_klinika2693 SGWaAP
0.373chirurgická_klinika1953 SGWaAP
0.375klinika_FN422 SGWaAP
0.405Psychiatrický1531 SGWaAP
0.421Klinika5526 SGWaAP
0.439urologická_klinika566 SGWaAP
0.445cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.448neurológia6524 SGWaAP
0.449klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.450Očný_klinika599 SGWaAP
0.451ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.452Chirurgický804 SGWaAP
0.454prednosta_Klinika584 SGWaAP
0.459ftizeológia935 SGWaAP
0.460vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.462úrazová_chirurgia2461 SGWaAP