Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Netanjahu9223 SGWaAP
0.098premiér_Benjamin3435 SGWaAP
0.253Benjamin_Netanjahu1140 SGWaAP
0.272prezident_Mahmúd3479 SGWaAP
0.313Šimon_Peres2158 SGWaAP
0.365vodca_Jásir729 SGWaAP
0.373John_Kerry3118 SGWaAP
0.379Arafat6430 SGWaAP