Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nenávisť1056 SGWaAP
0.528nenávisť113468 SGWaAP
0.541Hnev543 SGWaAP
0.595Hrôza646 SGWaAP
0.609Nevinný614 SGWaAP
0.614Strach3120 SGWaAP
0.622neláska2811 SGWaAP
0.636závisť36213 SGWaAP
0.642Vášeň615 SGWaAP
0.648Lož879 SGWaAP
0.650Vrah807 SGWaAP
0.657Pomsta892 SGWaAP
0.662Láska3257 SGWaAP
0.667žiarlivosť26105 SGWaAP
0.667Vina2206 SGWaAP
0.669Hriech1085 SGWaAP
0.670zloba21598 SGWaAP
0.671Smútok779 SGWaAP
0.674Zrada420 SGWaAP
0.675Odvaha735 SGWaAP
0.680zášť2846 SGWaAP
0.680láska1388692 SGWaAP
0.680pomstychtivosť1822 SGWaAP
0.683Túžba1269 SGWaAP
0.686falošnosť3045 SGWaAP