Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nemecko603262 SGWaAP
0.222Belgicko87645 SGWaAP
0.222Holandsko128655 SGWaAP
0.225Rakúsko298290 SGWaAP
0.277Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.289Francúzsko376707 SGWaAP
0.305Taliansko310649 SGWaAP
0.333Švédsko125486 SGWaAP
0.350Dánsko78320 SGWaAP
0.355Poľsko370602 SGWaAP
0.371Fínsko90895 SGWaAP
0.382Litva46038 SGWaAP
0.383Luxembursko25876 SGWaAP
0.386Rumunsko116902 SGWaAP
0.395Anglicko168283 SGWaAP
0.401Nórsko86347 SGWaAP
0.403Španielsko207032 SGWaAP
0.408NSR8311 SGWaAP
0.414Slovinsko80021 SGWaAP
0.420Bavorsko13359 SGWaAP
0.426Estónsko34538 SGWaAP
0.426Lotyšsko43996 SGWaAP
0.428Portugalsko79466 SGWaAP
0.430Británia265870 SGWaAP
0.433Írsko91483 SGWaAP
0.436Maďarsko368392 SGWaAP
0.449Česko214173 SGWaAP
0.458SRN9673 SGWaAP
0.460Bulharsko90408 SGWaAP
0.460Rakúsko17155 SGWaAP
0.465Kanada153866 SGWaAP
0.474USA977990 SGWaAP
0.476Japonsko165460 SGWaAP
0.489Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.508Hamburg25485 SGWaAP
0.522Bielorusko57873 SGWaAP
0.525Škandinávia14321 SGWaAP
0.527nemecko12598 SGWaAP
0.534Mníchov48459 SGWaAP
0.535Spojený_kráľovstvo23123 SGWaAP
0.535Turecko161488 SGWaAP
0.536Berlín101163 SGWaAP
0.537Český_republika229491 SGWaAP
0.537Sasko6331 SGWaAP
0.543Čechy156868 SGWaAP
0.545Rusko609061 SGWaAP