Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nemecko603262 SGWaAP
0.222Belgicko87645 SGWaAP
0.222Holandsko128655 SGWaAP
0.225Rakúsko298290 SGWaAP
0.277Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.289Francúzsko376707 SGWaAP
0.305Taliansko310649 SGWaAP
0.333Švédsko125486 SGWaAP
0.350Dánsko78320 SGWaAP
0.355Poľsko370602 SGWaAP
0.371Fínsko90895 SGWaAP
0.382Litva46038 SGWaAP
0.383Luxembursko25876 SGWaAP
0.386Rumunsko116902 SGWaAP
0.395Anglicko168283 SGWaAP
0.401Nórsko86347 SGWaAP
0.403Španielsko207032 SGWaAP
0.408NSR8311 SGWaAP
0.414Slovinsko80021 SGWaAP
0.420Bavorsko13359 SGWaAP
0.426Estónsko34538 SGWaAP
0.426Lotyšsko43996 SGWaAP
0.428Portugalsko79466 SGWaAP
0.430Británia265870 SGWaAP
0.433Írsko91483 SGWaAP