Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.409NSR8311 SGWaAP
0.475Rakúsko298290 SGWaAP
0.476SRN9673 SGWaAP
0.478Rakúsky11209 SGWaAP
0.489Nemecko603262 SGWaAP
0.506spolková34087 SGWaAP
0.527Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.531Spolkový1888 SGWaAP
0.554Rakúsko17155 SGWaAP
0.568NDR13966 SGWaAP
0.578Francúzsko376707 SGWaAP
0.578Belgicko87645 SGWaAP
0.586bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.592Poľský9661 SGWaAP
0.596Bonn8536 SGWaAP
0.597Český_republika229491 SGWaAP
0.597Poľsko370602 SGWaAP
0.598Nemecký33225 SGWaAP
0.600Mníchov48459 SGWaAP
0.602Maďarsko368392 SGWaAP
0.603Berlín101163 SGWaAP
0.616Bavorsko13359 SGWaAP
0.620Kórejský5093 SGWaAP
0.623Maďarský32066 SGWaAP
0.625Švédsko125486 SGWaAP
0.627Holandsko128655 SGWaAP
0.634Taliansko310649 SGWaAP
0.635Rumunský1887 SGWaAP
0.635federatívna3317 SGWaAP
0.638rakúska84050 SGWaAP
0.642československá_socialistická4555 SGWaAP
0.645Dánsko78320 SGWaAP
0.645Nórsko86347 SGWaAP