Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.409NSR8311 SGWaAP
0.475Rakúsko298290 SGWaAP
0.476SRN9673 SGWaAP
0.478Rakúsky11209 SGWaAP
0.489Nemecko603262 SGWaAP
0.506spolková34087 SGWaAP
0.527Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.531Spolkový1888 SGWaAP
0.554Rakúsko17155 SGWaAP
0.568NDR13966 SGWaAP
0.578Francúzsko376707 SGWaAP
0.578Belgicko87645 SGWaAP
0.586bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.592Poľský9661 SGWaAP
0.596Bonn8536 SGWaAP
0.597Český_republika229491 SGWaAP
0.597Poľsko370602 SGWaAP
0.598Nemecký33225 SGWaAP
0.600Mníchov48459 SGWaAP
0.602Maďarsko368392 SGWaAP