Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nemecký33225 SGWaAP
0.439nemecký395230 SGWaAP
0.455nemecká244363 SGWaAP
0.548Rumunský1887 SGWaAP
0.582rakúska84050 SGWaAP
0.598Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.613Mníchov48459 SGWaAP
0.616Ruský8602 SGWaAP
0.633Anglický12253 SGWaAP
0.636Rakúsky11209 SGWaAP
0.638berlín1490 SGWaAP
0.644Maďarský32066 SGWaAP
0.645Francúzsky3752 SGWaAP
0.645Spolkový1888 SGWaAP
0.645poľská110622 SGWaAP
0.649Belgický1256 SGWaAP
0.655Holandský2747 SGWaAP
0.657nemecké65522 SGWaAP
0.658rumunská20168 SGWaAP
0.664Fínsky1499 SGWaAP
0.673Ukrajinský4865 SGWaAP
0.673Český76345 SGWaAP
0.675švajčiarska37141 SGWaAP
0.679rakúsky98369 SGWaAP
0.682spolková34087 SGWaAP
0.682Španielsky3045 SGWaAP
0.683Bavorsko13359 SGWaAP
0.683bavorský9876 SGWaAP
0.683bavorská6501 SGWaAP
0.686saská978 SGWaAP
0.689Poľský9661 SGWaAP
0.690Britský10910 SGWaAP
0.692Nemecko603262 SGWaAP
0.695Hannover11190 SGWaAP
0.695Taliansky5899 SGWaAP
0.698Norimberg12522 SGWaAP
0.699Rakúsko17155 SGWaAP