Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nemecký33225 SGWaAP
0.439nemecký395230 SGWaAP
0.455nemecká244363 SGWaAP
0.548Rumunský1887 SGWaAP
0.582rakúska84050 SGWaAP
0.598Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.613Mníchov48459 SGWaAP
0.616Ruský8602 SGWaAP
0.633Anglický12253 SGWaAP
0.636Rakúsky11209 SGWaAP
0.638berlín1490 SGWaAP
0.644Maďarský32066 SGWaAP
0.645Francúzsky3752 SGWaAP
0.645Spolkový1888 SGWaAP
0.645poľská110622 SGWaAP
0.649Belgický1256 SGWaAP
0.655Holandský2747 SGWaAP
0.657nemecké65522 SGWaAP
0.658rumunská20168 SGWaAP
0.664Fínsky1499 SGWaAP
0.673Ukrajinský4865 SGWaAP