Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nebeský_Otec2197 SGWaAP
0.171nebeský_Otec13570 SGWaAP
0.308Otec142091 SGWaAP
0.374Boh1407708 SGWaAP
0.390Všemohúci8611 SGWaAP
0.391nebeská_Matka2239 SGWaAP
0.395Spasiteľ20871 SGWaAP
0.401Vykupiteľ8671 SGWaAP
0.418Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.420trojjediný_Boh2305 SGWaAP
0.426Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.426Syn35038 SGWaAP
0.437Duch_Svätý25419 SGWaAP
0.440Pán39835 SGWaAP
0.446Ježiš486700 SGWaAP
0.448Stvoriteľ16747 SGWaAP
0.459Trojjediný1016 SGWaAP
0.477zasľúbenie9200 SGWaAP
0.481božia_milosť21794 SGWaAP
0.482Duch_svätý56246 SGWaAP
0.485božia234147 SGWaAP
0.492Kristus313755 SGWaAP
0.493zasľúbiť2485 SGWaAP