Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nežný_revolúcia4407 SGWaAP
0.086nežná_revolúcia16445 SGWaAP
0.222zamatová_revolúcia1783 SGWaAP
0.432Pražský_jar3653 SGWaAP
0.441sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.485Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.514komunistický_režim23926 SGWaAP
0.524komunistická_totalita2261 SGWaAP
0.531komunistická_diktatúra2156 SGWaAP
0.536totalitný_režim13057 SGWaAP
0.537sviečková_demonštrácia895 SGWaAP
0.537obrodný_proces1904 SGWaAP
0.541okupácia_Československo2703 SGWaAP
0.556pád_Berlínsky1139 SGWaAP
0.572októbrová_socialistická1899 SGWaAP
0.573sovietska_okupácia1443 SGWaAP
0.590November7248 SGWaAP
0.596totalita30502 SGWaAP
0.599Alexander_Dubček13863 SGWaAP
0.605berlínsky_múr2773 SGWaAP
0.606VOSR2329 SGWaAP
0.610októbrová_revolúcia1588 SGWaAP