Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nazaret10141 SGWaAP
0.431Kafarnaum2045 SGWaAP
0.442nazaretský915 SGWaAP
0.481Betlehem19131 SGWaAP
0.501Ježiš486700 SGWaAP
0.519Nazaretský582 SGWaAP
0.520Jeruzalem73177 SGWaAP
0.530galilejský663 SGWaAP
0.533nazaretská873 SGWaAP
0.536Antiochia3885 SGWaAP
0.537Judea2950 SGWaAP
0.539Kristus313755 SGWaAP
0.546Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.552Mesiáš10142 SGWaAP
0.553boží_Syn11793 SGWaAP
0.555Ježišov26674 SGWaAP
0.568Efez4648 SGWaAP
0.569jeruzalemský_chrám2693 SGWaAP
0.575mesiáš16783 SGWaAP
0.578Ježišovo38510 SGWaAP
0.579učeník60570 SGWaAP