Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Napoleon_Bonaparte2287 SGWaAP
0.225Napoleon19225 SGWaAP
0.484ruský_cár3364 SGWaAP
0.485cisár81604 SGWaAP
0.488vojvodca8873 SGWaAP
0.498rímsky_cisár5459 SGWaAP
0.511Bourbonovci674 SGWaAP
0.519arcivojvoda2732 SGWaAP
0.520imperátor2803 SGWaAP
0.534Alexander_Macedónsky887 SGWaAP
0.538cár13306 SGWaAP
0.545Habsburský1841 SGWaAP
0.548Habsburgovci8710 SGWaAP
0.553poľný_maršal1266 SGWaAP