Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000NSR8311 SGWaAP
0.311SRN9673 SGWaAP
0.315NDR13966 SGWaAP
0.408Nemecko603262 SGWaAP
0.409Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.456bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.478ČSSR34407 SGWaAP
0.527Rakúsko298290 SGWaAP
0.536ZSSR57329 SGWaAP
0.537Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.537Belgicko87645 SGWaAP
0.548Holandsko128655 SGWaAP
0.566USA977990 SGWaAP
0.576Švédsko125486 SGWaAP
0.577Juhoslávia39201 SGWaAP
0.581ČSFR12001 SGWaAP
0.592Rumunsko116902 SGWaAP
0.592Francúzsko376707 SGWaAP
0.606Dánsko78320 SGWaAP
0.608Rakúsko17155 SGWaAP
0.609Litva46038 SGWaAP
0.612Luxembursko25876 SGWaAP
0.615Taliansko310649 SGWaAP
0.616ČR217683 SGWaAP
0.617sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.618Poľsko370602 SGWaAP
0.618Nórsko86347 SGWaAP
0.619Fínsko90895 SGWaAP
0.620Československo117408 SGWaAP
0.625bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.628Kanada153866 SGWaAP
0.633Slovinsko80021 SGWaAP
0.635Bonn8536 SGWaAP
0.635Maďarsko368392 SGWaAP
0.636spolková34087 SGWaAP
0.638Bulharsko90408 SGWaAP
0.639Bavorsko13359 SGWaAP
0.639Berlín101163 SGWaAP