Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000NSR8311 SGWaAP
0.311SRN9673 SGWaAP
0.315NDR13966 SGWaAP
0.408Nemecko603262 SGWaAP
0.409Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.456bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.478ČSSR34407 SGWaAP
0.527Rakúsko298290 SGWaAP
0.536ZSSR57329 SGWaAP
0.537Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.537Belgicko87645 SGWaAP
0.548Holandsko128655 SGWaAP
0.566USA977990 SGWaAP
0.576Švédsko125486 SGWaAP
0.577Juhoslávia39201 SGWaAP
0.581ČSFR12001 SGWaAP
0.592Rumunsko116902 SGWaAP
0.592Francúzsko376707 SGWaAP
0.606Dánsko78320 SGWaAP