Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000NKÚ19310 SGWaAP
0.496daňové_riaditeľstvo6485 SGWaAP
0.523generálna_prokuratúra18941 SGWaAP
0.534Generálny_prokuratúra12497 SGWaAP
0.549Daňový_riaditeľstvo3730 SGWaAP
0.574daniar5320 SGWaAP
0.583generálny_prokurátor48627 SGWaAP
0.588hlavný_kontrolór23932 SGWaAP
0.597Lucia_Žitňanská10787 SGWaAP
0.603VÚC45968 SGWaAP
0.608dvor_audítor7390 SGWaAP