Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000NDR13966 SGWaAP
0.315NSR8311 SGWaAP
0.364bývalá_NDR2132 SGWaAP
0.436ZSSR57329 SGWaAP
0.448ČSSR34407 SGWaAP
0.458sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.474Československo117408 SGWaAP
0.495Juhoslávia39201 SGWaAP
0.525východný_blok8173 SGWaAP
0.543vtedajšie_Československo3497 SGWaAP
0.548SRN9673 SGWaAP
0.555Nemecko603262 SGWaAP
0.562socialistické_Československo2007 SGWaAP
0.568Nemecký_spolková2126 SGWaAP
0.571sovietska44297 SGWaAP
0.577varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.581ČSR39747 SGWaAP
0.583bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.585Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.601komunistické_Československo1184 SGWaAP
0.607bývalé_Československo11232 SGWaAP
0.607Protektorát1361 SGWaAP
0.610RVHP4592 SGWaAP
0.616sovietsky55684 SGWaAP
0.622sovietske11844 SGWaAP
0.629nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.634ČSFR12001 SGWaAP
0.636Leningrad5035 SGWaAP
0.637československo1039 SGWaAP
0.640bývalá_Juhoslávia13382 SGWaAP
0.642komunistická80095 SGWaAP
0.645socialistická61784 SGWaAP
0.652Rumunsko116902 SGWaAP