Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000NATO173055 SGWaAP
0.205severoatlantická_aliancia7017 SGWaAP
0.206Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.440Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.453varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.469Severoatlantický1145 SGWaAP
0.519spojenecká7143 SGWaAP
0.530euroatlantická1905 SGWaAP
0.535severoatlantická1391 SGWaAP
0.537Kosovo61689 SGWaAP
0.538OBSE14469 SGWaAP
0.541Západoeurópsky602 SGWaAP
0.543aliančná698 SGWaAP
0.550Afganistan75880 SGWaAP
0.550BR_OSN5398 SGWaAP
0.557euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP
0.560mierová_misia4407 SGWaAP
0.562spojenecký4079 SGWaAP
0.565Bezpečnostný_rada14676 SGWaAP
0.573bombardovanie_Juhoslávia1360 SGWaAP
0.575euroatlantický1051 SGWaAP