Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Nórsko86347 SGWaAP
0.159Švédsko125486 SGWaAP
0.165Fínsko90895 SGWaAP
0.188Dánsko78320 SGWaAP
0.242Švajčiarsko143063 SGWaAP
0.295Estónsko34538 SGWaAP
0.315Lotyšsko43996 SGWaAP
0.328Írsko91483 SGWaAP
0.330Island45693 SGWaAP
0.336Kanada153866 SGWaAP
0.342Holandsko128655 SGWaAP
0.348Slovinsko80021 SGWaAP
0.351Belgicko87645 SGWaAP
0.357Litva46038 SGWaAP
0.360Lichtenštajnsko10324 SGWaAP
0.372Luxembursko25876 SGWaAP
0.380Francúzsko376707 SGWaAP
0.386Španielsko207032 SGWaAP
0.395Škandinávia14321 SGWaAP
0.401Nemecko603262 SGWaAP
0.403Rumunsko116902 SGWaAP
0.406Portugalsko79466 SGWaAP
0.416Rakúsko298290 SGWaAP
0.424Taliansko310649 SGWaAP
0.433Poľsko370602 SGWaAP