Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Názov22988 SGWaAP
0.519Adresa8468 SGWaAP
0.535Základný48012 SGWaAP
0.543Predmet6668 SGWaAP
0.553Charakteristika2838 SGWaAP
0.556Dátum12436 SGWaAP
0.559Kategória11641 SGWaAP
0.565Obsah9729 SGWaAP
0.579Identifikačný1861 SGWaAP
0.582Účel2642 SGWaAP
0.582Popis15547 SGWaAP
0.583Počet25070 SGWaAP
0.585Označenie3095 SGWaAP
0.594Cieľový1811 SGWaAP
0.598Kód4902 SGWaAP
0.601Poznámka2711 SGWaAP
0.602Číslo13415 SGWaAP
0.603Údaj9605 SGWaAP
0.607Sídlo2732 SGWaAP
0.611Stručný2401 SGWaAP
0.615Miesto21645 SGWaAP
0.616Rozsah3756 SGWaAP
0.622Zameranie1730 SGWaAP
0.626Vzdelávací3842 SGWaAP
0.628Prvok2544 SGWaAP