Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Návrh15566 SGWaAP
0.493Schválenie1898 SGWaAP
0.519Navrhovaný2343 SGWaAP
0.536Vypracovanie1337 SGWaAP
0.550návrh1446799 SGWaAP
0.555Implementácia1215 SGWaAP
0.567Zadanie1460 SGWaAP
0.573Aktualizácia2655 SGWaAP
0.575Koncepcia3177 SGWaAP
0.577Úprava5079 SGWaAP
0.589Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.595Schválený1784 SGWaAP
0.610Rozpočet1769 SGWaAP
0.614Doplnenie892 SGWaAP
0.619navrhovaný39086 SGWaAP
0.619Záväzný1470 SGWaAP
0.622Zámer2194 SGWaAP
0.624Komplexný5952 SGWaAP
0.624Metodika1577 SGWaAP
0.625Východisko1009 SGWaAP
0.625Programový2212 SGWaAP
0.634Analýza2643 SGWaAP
0.637Stanovisko1983 SGWaAP
0.640Spracovanie2969 SGWaAP
0.643Záverečný8650 SGWaAP