Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Národopisný1704 SGWaAP
0.329národopisná4178 SGWaAP
0.389národopisný2491 SGWaAP
0.397Etnografický1007 SGWaAP
0.447národopisné_múzeum1192 SGWaAP
0.490SNM16931 SGWaAP
0.495liptovské_múzeum2837 SGWaAP
0.510Záhorský_múzeum1734 SGWaAP
0.524Muzeálny1509 SGWaAP
0.527národopisné817 SGWaAP
0.530Múzeum36161 SGWaAP
0.537etnografické_múzeum1887 SGWaAP
0.544východoslovenské_múzeum4228 SGWaAP
0.544etnografická3175 SGWaAP
0.547Osvetový1667 SGWaAP
0.552vlastivedné_múzeum5229 SGWaAP
0.556Historický15962 SGWaAP
0.557Archeologický1046 SGWaAP
0.562Vlastivedný_múzeum1347 SGWaAP
0.569národopisná_expozícia1259 SGWaAP
0.570etnologická974 SGWaAP
0.570múzeum440457 SGWaAP
0.573považské_múzeum4187 SGWaAP
0.577Archeologický_ústav2214 SGWaAP