Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Národný_osvetové3613 SGWaAP
0.311národné_osvetové2940 SGWaAP
0.493Literárny_informačné1069 SGWaAP
0.501osvetové_stredisko12420 SGWaAP
0.534turčianske_kultúrne1427 SGWaAP
0.543regionálne_osvetové2509 SGWaAP
0.547krajské_osvetové1941 SGWaAP
0.560Osvetový1667 SGWaAP
0.561ústav_etnológia1943 SGWaAP
0.567literárne_informačné2707 SGWaAP
0.619Kabinet1552 SGWaAP
0.622SAV150867 SGWaAP
0.624LIC2076 SGWaAP
0.629vihorlatské_osvetové604 SGWaAP
0.632SNM16931 SGWaAP
0.644Literárny3542 SGWaAP
0.648Hudobný6525 SGWaAP