Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.417Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.460Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.471staničné_námestie668 SGWaAP
0.479Staničný2548 SGWaAP
0.482Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.507trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.508Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.509mierové_námestie3653 SGWaAP
0.510radničné_námestie2159 SGWaAP
0.511Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.514Osloboditeľ1513 SGWaAP
0.521Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.529Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.529Trieda_SNP4397 SGWaAP
0.531námestie301334 SGWaAP
0.532Námestie58800 SGWaAP
0.535Kukučínova7939 SGWaAP
0.541Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.541Štefánikova24133 SGWaAP
0.543Továrenský1432 SGWaAP