Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.276Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.323Námestie58800 SGWaAP
0.391Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.395Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.397mierové_námestie3653 SGWaAP
0.402námestie301334 SGWaAP
0.433Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.436Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.438trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.442radničné_námestie2159 SGWaAP
0.456Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.460Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.464Štefánikova24133 SGWaAP
0.471nám31444 SGWaAP
0.480Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.482Pribinova9031 SGWaAP
0.490Župný_námestie1498 SGWaAP
0.490župné_námestie1291 SGWaAP
0.498Nábrežie3885 SGWaAP
0.499mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.500Staničný2548 SGWaAP
0.502Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.503Továrenský1432 SGWaAP
0.506kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.508Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.514Obranca_mier2873 SGWaAP
0.520Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.524Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.530Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.533Štúrova23271 SGWaAP
0.533Cintorínsky1965 SGWaAP
0.535Hviezdoslavova15925 SGWaAP
0.535Kukučínova7939 SGWaAP
0.544Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.549Ulica21134 SGWaAP
0.554Námestie_hraničiar852 SGWaAP
0.557Račiansky_mýtus797 SGWaAP