Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.276Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.304Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.339Hodžovo_námestie4274 SGWaAP
0.344Námestie58800 SGWaAP
0.347trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.347Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.358Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.362mierové_námestie3653 SGWaAP
0.395námestie301334 SGWaAP
0.412Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.417Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP
0.420Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.424mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.434Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.443Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.444Župný_námestie1498 SGWaAP
0.452primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.455Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.457radničné_námestie2159 SGWaAP
0.463župné_námestie1291 SGWaAP
0.465Vajanský_nábrežie3544 SGWaAP
0.468Svätoplukovo_námestie3089 SGWaAP
0.469Kapitulský2609 SGWaAP
0.471kamenné_námestie3944 SGWaAP